Besøg på Svalbard

Det skønnes, at der lever omkring 3.000 isbjørne på og omkring ø-gruppen Svalbard, der siden 1925 officielt har været underlagt norsk overhøjhed med status af internationalt område.
 
Men øernes samlede areal på knapt 63.000 kvadratkilometer rummer mange andre dyre- og fuglearter, heriblandt store kolonier af hvalrosser, og rigtig mange andre naturoplevelser.
 
Det vil fremgå, når to medlemmer af bestyrelsen i Foreningen Norden i Skive mandag den 25. februar kl. 19.30 på Aktivitetscenter Møllegården i Skive fortæller om og viser billeder fra hver deres besøg på øgruppen. Mødet er åbent for alle interesserede.
 
Lokalafdelingens formand, dyrlæge Lene H. Ølgaard besøgte øerne sammen med en gruppe af andre fugleinteresserede, mens redaktør Jens Utoft deltog i en ekspeditionslignende grupperejse med skib fra hovedbyen Longyear til det allernordligste punkt på øerne, 81 grader nord, med landgang i gummibåde flere steder undervejs.
 
Det er dog slet ikke alle besøgende på øgruppen forundt at opleve isbjørne i naturen, men hvis det sker, gælder det om at udvise stor forsigtighed. For især om sommeren har de svært ved at fange deres foretrukne middagsmad, sæler, når isen omkring øerne er forsvundet. I stedet kan de finde på at angribe mennesker, hvis de får mulighed for det. Derfor må man ikke færdes i naturen uden at være bevæbnet med riffel.
Og i verdens nordligste bebyggelse, forskerbyen Ny Ålesund, er der forbud mod at låse dørene fordi der skal være mulighed for at redde sig i sikkerhed, hvis man bliver overrasket af en sulten isbjørn, der er kommet ind for at tømme byens skraldespande.
 
Det er i øvrigt også i Ny Ålesund, man foretager de officielle målinger af indholdet af drivhusgasser i atmosfæren, først og fremmest CO2. Placeringen på dette sted skyldes, at der her ikke er nogen nævneværdig lokal udledning.
 
Samlet rummer Svalbard en befolkning på ca. 2.500 indbyggere, hvoraf en stor del er forskere fra en række lande, som netop undersøger virkningerne af klimaændringer. Andre forskere er beskæftiget i et projekt, hvor man i en underjordisk mine opbevarer forskellige sorter af plantefrø fra det meste af verden.
 
Svalbard blev i nyere tid opdaget og koloniseret af hollandske hvalfangere i slutningen af 1500-tallet. I starten af 1900-tallet genopstod interessen for øerne, da der blev fundet en særlig form for kul, som bruges til fremstilling af stål. Derfor foregår denne udvinding stadig, selv om det formentlig er blandt de dyreste kul i verden. Af samme grund er der en større russisk koloni med knapt 1.000 indbyggere.

Entre er gratis for medlemmer, der deltager i generalforsamlignen kl. 19.00.
Øvrige betaler 50 kr. inkl. kaffe/the.
 
Sejlturen rundt om Svalbard bød flere steder på landgang fra Zodiac gummibåde – dog først efter at bevæbnede guider havde afsøgt området for isbjørne. (Foto: Jens Utoft)
 
Hvalrosser angribes af isbjørn 
En koloni af hvalrosser slår mave efter at have nydt et større måltid muslinger. En isbjørn forsøgte at angribe en af ungerne, men måtte opgive. (Foto: Jens Utoft) 
Kontakt  | Tlf.: 4046 8666