Skal Grønland være selvstændigt?
Grønland står i dag i en brydningstid med mange spændende udfordringer. Hvordan skal tilknytningsforholdet være til Danmark? Hvordan klarer man emner som sundhed og uddannelse? Skal sproget udelukkende være grønlandsk? Og kommer kineserne?
 
Det giver tidligere medlem af Grønlands Landsstyre, Knud Fleischer, der nu bor i Viborg, sin vurdering af ved et foredrag i Foreningen Norden i Skive mandag den 8. oktober kl. 16.00 på Aktivitetscenter Møllegården i Skive.

Knud Fleischer var medlem af Grønlands Landsting i fire år fra 2009, men var meget mod sin vilje nødsaget til at flytte til Danmark for at søge behandling efter at være fejmedicineret for smerter i skulderen.
 
Han er nu bosat i Viborg, hvor han har indledt et samarbejde med kommunen for at skaffe flere af de herboende grønlændere ud på arbejdsmarkedet.

Senest har den nuværende landsstyreformand Kim Kielsen mistet sit flertal i Landstinget i en strid om etablering og udvidelse af tre lufthavne til international flytrafik for et milliardbeløb. Et af de hidtidige støttepartier har forladt regeringen i protest mod at Kielsen har accepteret et tilbud fra den danske regering om støtte på 700 mio. kr. til udbygning af de to lufthavne i Nuuk og Ilulissat til international flytrafik.
 
Da der i Grønland ikke er tradition for mindretalsregeringer, kan situationen ende med et nyvalg, hvis ikke de to store partier, Siumut og venstrefløjspartiet Inuit Ataqatigiit finder sammen i en ny koalitionsregering.

Knud Fleischer vil med sit indgående kendskab til samfund og politik i Grønland forsøge at gøre os klogere på nogle af disse problematikker. Han skiftede undervejs i sin valgperiode til det liberale parti Atassut, der går ind for et forsat samarbejde med Danmark. Han var indtil da valgt til Landsstyret som medlem af partiet IA (Inuit Ataqatigiit)

Tid og sted: Mandag den 8. oktober kl. 16.00 på Aktivitetscenter Møllegården, Møllegade 5, Skive

Entre inkl. kaffe/the: Medlemmer af Foreningen Norden 40 kr. Øvrige 60 kr.
 
 
Familieliv på Færøerne

Fire sundhedsplejersker fra Skive Kommune har været på studiebesøg på Færøerne, velvilligt støttet af Foreningen Norden, Skive.

Derfor har de nu tilbudt at holde et foredrag og om deres besøg ved et arrangement på AKtivitetscenter Møllegården mandag den 26. november kl. 16.00, hvor alle interesserede er velkomne.

Anledningen til turen var, at Marte Meo foreningen på Færøerne indbød til konference maj 2018. Der er et tæt samarbejde mellem Marte Meo foreningerne i de nordiske lande, som skiftes til at holde konference hvert andet år. For første gang stod Færøerne for værtskabet.

I forlængelse af konferencen deltog Lone Tanderup i studiebesøg hos Sundhedsplejen på Færøerne, for at få et indtryk af dels hvordan det er at være familie på Færøerne, og dels hvordan det er at være sundhedsplejerske der oppe.

Foredraget vil indeholde følgende punkter:
1. Introduktion til Marte Meo inkl. film – Pia Esbjerg Larsen
2. Referat fra konferencen – hvad kan vi tage med hjem? - Pia Esbjerg Larsen
3. Marte Meo i relation til Færøerne – Lone Tanderup
4. Studiebesøg i Sundhedsplejen på Færøerne – Lone Tanderup
5. Fortsat samarbejde med Sundhedsplejen på Færøerne - Lone Tanderup.

Entre inkl. kaffe eller the: 40 kr. for medlemmer, 60 kr. for øvrige.
 
HVAD ER MARTE MEO?
Marte meo betyder ved egen kraft, og refererer til, at mennesket udvikler dets kompetencer gennem udviklingsstøttende samspil.
 
Marte meo metoden er funderet i samspilsanalyser fra det tidlige mor-barn samspil, som er kendetegnet ved at være respekterende og anerkendende i forhold til barnets behov og initiativer. Elementerne i det tidlige samspil kan generaliseres ud på udviklings- og læringsprocesser i almindelighed, hvor de professionelles/forældres udviklingsstøttende samspil får vital betydning for barnets/brugerens selvværd, selvstændighed, socialitet og læringslyst.
 
Marte-meo er en videoanalysemetode, der anvendes til at analysere samspillets udviklingsstøttende potentialer. Metoden har med udgangspunkt i moderne udviklingspsykologi udviklet fem konkrete iagttagelige kommunikationsprincipper, der definerer og karakteriserer det udviklingsstøttende og anerkendende samspil.
 
Metoden kan anvendes på alle typer af relationer og samspil, herunder mennesker med problemskabende adfærd og mennesker med demens.
 
(Kilde: Dansk Marte Meo Center)
 
Kontakt  | Tlf.: 4046 8666